Berlijn als vagevuur

In de geschiedenis van Berlijn spelen oorlog, geweld, onderdrukking, angst en vervolging een grote rol. Overal in de stad kun je de tekenen daarvan zien en ervaren. Je kunt er ook zien en ervaren, hoe de mens er in slaagt om hieraan te ontsnappen. Berlijn kun je zien als een soort vagevuur: een plek, waar je het kwade onder ogen kunt zien en kunt kiezen, welke weg je als mens (en wij als samenleving) wilt (willen) nemen, de weg naar oorlog en ellende of die naar vrede en voorspoed.

Hierover probeer ik twee series te maken:
- de eerste over de tekenen van het kwaad en
- de tweede over de tekenen van het goede.
Serie 1 is al enigszins 'af', serie 2 nog niet. Als ik weer in Berlijn ben, werk ik er aan verder.