Haiku Foto

Een haiku is een Japans gedichtje. De vorm is strak en beknopt. Het bestaat uit zeventien lettergrepen, gewoonlijk verdeeld in drie groepen van vijf-zeven-vijf elk, en vormt in principe één zin, die in één adem kan worden uitgesproken. Er is geen maat of rijm. De woorden zijn zo eenvoudig en gewoon mogelijk. Haiku is natuurpoëzie. Het landschap wordt verbeeld, of de bloemen, dieren en dingen om de mens heen, en de mens zelf als deel van dit alles.

Haiku geeft de visie van de dichter weer op de dingen, op dat éne moment dat zij op deze manier bij elkaar zijn, plotseling vol betekenis worden en een stemming oproepen, die tijd en plaats te boven gaat.

De ultieme foto verbeeldt op precies dezelfde manier de visie van de fotograaf.

In mijn haiku-foto's probeer ik de visie van de dichter en mijn visie met elkaar te verenigen. Ik hoop, dat mijn invulling van het gedicht genoeg ruimte overlaat voor de kijker/lezer om het te kunnen voelen als men het zich voorstelt. De indeling volgt de seizoenen: Lente, Zomer, Herfst en Winter.

Hoewel er veel haikupoëzie geschreven werd en wordt, beperk ik me tot gedichtjes van de Japanse meesters. Ze spreken mij bijzonder aan. Ik vind ze in een boek uit 1973, HAIKU, Een jonge maan, Japanse haiku van de vijftiende eeuw tot heden, Keuze, inleiding en vertaling door J. van Tooren, uitgegeven bij Meulenhoff Amsterdam, ISBN 90 290 00341. Voor zover ik heb kunnen ontdekken is het niet meer te krijgen.

In Tokyo heb ik de volgende boeken gekocht:

 • "The Narrow Road to Oku", geschreven door Matsuo Bashō in 1684,
  vertaald door Donald Keene, geïllustreerd door Miyata Masayuki en
  uitgegeven door Kodansha International in 1996,
    ISBN-13: 978-4-7700-2028-4, ISBN-10: 4-7700-2028-7.
 • "Classic Haiku", A Master's Selection,
  geselecteerd en vertaald door Yuzuru Miura
  en uitgegeven door Tuttle Publishing in 1991,
    ISBN 0-8048-1682-4.
 • "Masaoka Shiki", Selected Poems,
  vertaald door Burton Watson,
  uitgegeven door Columbia University Press in 1997,
    ISBN 0-231-11090-1.
 • Verder heb ik "Haiku Humor" gevonden,
  door Stephen Addiss, met Fumiko en Akira Yamamoto,
  uitgegeven door Weatherhill in 2007,
    ISBN 978-1-59030-472-3.